FMModels

Wat is Fata Morgana Models?

Onder ‘Wie is…’ staat al uitgelegd dat John in de jaren ’80 een modellenbureau had met de naam ‘Fata Morgana Models’.
Het modellenbureau was toen al niet meer dan een persoonlijke hobby maar heeft in de korte tijd dat het bestond (ongeveer 5 jaar) toch voor een aantal modellen iets kunnen betekenen. Van een persoonlijke fotoshoot tot werk voor professionele partijen.
Fata Morgana was toen een klein bureau wat als ‘opstapje’ diende voor beginnende of andere onbekende modellen.
Vaak fotografeerde hij ook mensen voor privé-doeleinden.
Eigenlijk is het huidige Fata Morgana net zoiets.

Vroeger bestond er nog geen internet om reclame te maken.
Alle promotie werd gedaan via kranten, magazines en het verspreiden van catalogi.
In de tegenwoordige tijd gaat eigenlijk alles uitsluitend via internet.
Deze website is daar slechts een minuscuul klein stukje van.
En ook al kan deze site nu in theorie de hele wereld bereiken; er is nu ook zo veel aanbod in de modellenwereld dat Fata Morgana slechts een kleine speler in deze branche kan zijn.
Hij blijft daarom bij het oude concept:
Beginnende modellen, amateurs, liefhebbers van poseren en iedereen die voor eigen redenen een fotoserie wil laten maken.
En daarin is eigenlijk alles mogelijk.

Primair richt Fata Morgana zich wel op een bepaalde categorie: sexy en erotiek.
Zeker in de beginperiode voornamelijk gericht op vrouwelijke modellen.
Fotoseries vanaf sexy gekleed, naakt tot erotisch.
Puur voor privé-doeleinden of voor promotie via deze website.
Fata Morgana werkt zelf niet commercieel maar maakt desgewenst wel promotie voor de modellen via (gratis) advertentiesites.
Wat daar uit kan komen is onvoorspelbaar maar kan wel eens heel verrassend zijn.

Voor wie is Fata Morgana bedoeld?

Zoals al vermeld richt FMModels zich in eerste instantie op vrouwelijke modellen.
Omdat die simpelweg het meest geliefd zijn en gevraagd worden.
Als er op een bepaald moment enige modellen ingeschreven staan, komt er ook ruimte voor stellen en eventueel ook mannen.
Waar FMModels naar zoekt komt op aparte pagina’s op deze site te staan.

Omdat poseren voor naakt en erotiek wettelijk uitsluitend vanaf 18 jaar mag worden gedaan, zoek ik voor modellen die zich inschrijven en laten promoten uiteraard alleen vrouwen van 18 jaar en ouder.
Jongere modellen vanaf ongeveer 14 jaar kunnen uitsluitend poseren voor geklede opnamen, portretten en promotieopnamen.

Zeker in de beginperiode zijn modellen van alle leeftijden welkom die uitsluitend in het promotie T-shirt van FMModels willen poseren.
Zie hiervoor de aparte pagina.

Hoewel FMModels niet selecteert op uiterlijk, lijkt het voor de hand liggend dat vrouwen met een algemeen modieus uiterlijk en sexy uitstraling het meest in de smaak zullen vallen.

Hoe werkt Fata Morgana?

Geïnteresseerde modellen krijgen eerst een inleidend en oriënterend gesprek.
Wanneer er van twee kanten interesse is om door te gaan, kunnen we eventueel direct een fotoshoot maken of op een later af te spreken dag.
Voor publicatie en eventuele verspreiding van fotomateriaal moet er eerst een modellencontract opgesteld worden, door beide partijen ondertekend.
Voor privé-opnamen kunnen we volstaan met mail- en telefooncontact en maken we meteen een afspraak voor de fotoshoot.
Er wordt dan geen (modellen-) contract opgemaakt en het fotomateriaal is geheel en uitsluitend voor het model.

Ingeschreven modellen krijgen allemaal een eigen pagina op deze site.
Als het met elkaar is afgesproken zal FMModels regelmatig adverteren op de onderaan deze pagina genoemde websites.
Contact met derden kan in eerste instantie via FMModels verlopen maar naar keuze ook via het model zelf.
Al dit soort afspraken komen in het modellencontract te staan.

Een modellencontract kan ten allen tijde worden ontbonden, door elk van de partijen.

Minderjarige modellen

Zoals eerder vermeld kunnen ook modellen die nog geen 18 jaar zijn zich inschrijven of laten fotograferen voor privé-doeleinden.
Poseren voor naakt en erotische opnamen is dan niet mogelijk.
Indien gewenst is begeleiding tijdens de gesprekken vooraf door ouders, verzorgers, familie of vrienden altijd mogelijk.
Er zal nooit promotie voor de minderjarige modellen worden gemaakt op websites die uitsluitend of voornamelijk gericht zijn op erotiek.

Modellen die geen ID-kaart kunnen tonen, worden niet ingeschreven.

Hoe maakt Fata Morgana promotie?

Naast de pagina’s op deze website, zal FMModels regelmatig adverteren op de meest bekende (gratis) modellensites:

modellenplein.nl
erotischemodellen.nl
My Model
tweedehands.net

FMModels zoekt regelmatig naar nieuwe websites om promotie te kunnen maken.

Projecten

Elk jaar probeert FMModels bepaalde projecten gericht op een bepaald thema te organiseren.
Te denken valt dan aan bijvoorbeeld fotoshoots buiten of groepssessies binnen.
De projecten worden op een aparte pagina bekend gemaakt via deze site.

Vergoedingen

Zoals al eerder vermeld: FMModels is een non-commercieel modellenbureau.
Er wordt niets aan verdiend en er is dan ook geen geld om uit te geven.
Alle fotoshoots zijn gratis. Ook de shoots voor privé-doeleinden.
Maar vergoedingen worden ook niet verstrekt.

Contact en informatie

Op de contact-pagina van deze site staan de contact gegevens.
Via mail kunnen we de meeste informatie eenvoudig uitwisselen.
Maar uiteraard kan iedereen me ook bellen.

FMModels bevindt zich in Dordrecht.