Dossier: Jeugd en seksualiteit – “Kinderen zijn seksueel”

In het voorgaande inleidende deel van deze artikelenserie heb ik aangegeven dat ik door zou gaan om duidelijk te maken dat ‘kinderen en seks’ wel degelijk met elkaar zijn verbonden. Dat is natuurlijk. Biologisch. Vanaf de geboorte al zo.
Dat veel (de meeste) volwassenen moeite hebben om dit verband te zien komt alleen maar door de morele ‘normen en waarden’ die maatschappelijk zijn gaan overheersen.
Waarbij de excessen; de uitzonderingen en extremiteiten leidend zijn geworden.
Waardoor de ‘natuurlijke’ seksuele ontwikkeling van elk kind onder druk is komen te staan.

Nogmaals: het is goed dat er duidelijke wetten zijn waarmee we die excessen kunnen bestraffen. Als er geen wetten meer zouden zijn, zou iedereen straffeloos kunnen moorden, verkrachten en misbruiken.
Het gaat mij er puur en alleen om dat het natuurlijke proces van opgroeien niet wordt verhinderd door te zwaar wegende stigma’s, vooroordelen en misverstanden.

In dit vervolg wil ik aan de hand van enkele mooie artikelen laten zien dat er gelukkig ook andere meningen zijn door diverse experts op het gebied van seksualiteit en cultuurfilosofie.

‘Minifesto: kinderen zijn seksueel, dus geef ze goede voorlichting’

De titel van mijn artikel heb ik hieruit afgeleid.
Het is precies waar het mij ook om gaat: begin al zo jong mogelijk met goede seksuele opvoeding en voorlichting en daar hoort de basisschool al aan bij te dragen.
Schrijfster Meeng haalt hier volledig terecht uit tegen publicist Klinkhamer en zijn artikel in het NRC van 31 maart 2017:
‘Haal seksuele voorlichting uit het basisonderwijs’
Zoals Klinkhamer en omschrijft is het juist tegen alle natuurwetten in en volslagen onnatuurlijk!
Wat ik al eerder heb geschreven: juist kinderen op de basisschool hebben seksualiteit al lang ontdekt en zijn er in veel gevallen al mee bezig!
Als je wacht met de nodige leeftijdsgerichte voorlichting tot de 2e klas van de middelbare school dan zijn de ‘kinderen’ al tieners rond de 12/13/14 jaar en al lang en breed aan het puberen! Zonder de juiste voorlichting en voorzorg in de kinderjaren creëer je dus situaties waarin de ‘pubers’ hun lusten botvieren en tienerzwangerschappen ontstaan!
Zijn advies (waar velen in meegaan!) is dus de reden dat frustraties ontstaan en excessen de ruimte krijgen.
Gelukkig ‘straft’ Philippa Raphet Meeng dit keihard af.
De vraag is alleen wat het beste zal overkomen in de maatschappij…
Met de overcontrolerende staat, onder invloed van christelijke partijen en in een spagaat om het de ‘vreemde’ culturen allemaal naar hun zin te maken, vrees ik dat de woorden ‘veiligheid voor alles’ ook hier weer leidend zullen zijn.
Waardoor de problemen en excessen alleen maar zullen toenemen…

Seksuele opvoeding van jonge kinderen: Gewoon doen!

Wie klikt op bovenstaande link kan een PDF-bestand bekijken (of downloaden) van een magazine wat gaat over de conferentie ‘Gewoon doen’ uit 2010.
Ik heb dit vorig jaar al eens eerder geplaatst op mijn oude site maar dit vind ik zo’n belangrijk document dat ik het nu weer publiceer.
Het bevat veel (verschillende) meningen over ‘kinderen en seksualiteit’ en hoe we daar mee om moeten gaan maar de essentie is en blijft het meest belangrijk:
‘Het is normaal en juist daarom is goede opvoeding en voorlichting zo belangrijk!’

De dagelijkse realiteit

Ondanks goede artikelen en meningen van deskundigen, is het nog zeer slecht gesteld met de manier waarop wordt omgegaan met kinderen als het over seksualiteit gaat.
En volwassenen die daar iets aan proberen te veranderen en hun nek uitsteken voor ‘gezonde seks en kinderen’ staan direct op de zwarte lijst van justitie en in vrijwel alle publieke media worden ze zonder uitzondering verguisd.

Eind juni 2017, nu bijna een jaar geleden, was er nog landelijk veel ophef over de misstanden die plaatsvonden in basisschool ‘De Springplank’ in Den Bosch.
Ik zal de drie berichten die ik daarover kan terugvinden hier plaatsen:
‘Groot onderzoek naar ‘seksspelletjes’ op basisschool in Den Bosch’
‘Groep jonge kinderen betrokken bij seksspelletjes op Bossche basisschool’
‘Seksspelletjes op basisschool: ‘Ze hadden hun broekjes omlaag’

Zoals altijd na dit soort sensatieberichten; hoewel het nu bijna een jaar later is, heb ik hier nooit meer wat van gehoord.
Is het onderzoek nog altijd gaande?
Zijn medewerkers van de school ontslagen?
Hebben ouders hun kinderen van de school gehaald?
Wat hebben ze (ouders, docenten, hulpverleners) tegen de kinderen gezegd nadat dit allemaal zo megalomaan in de media bekend is geworden?
Ik heb geen flauw idee…
Wat ik wel weet is wat ik dacht na het lezen van deze berichten.
Er wordt gesproken over ‘seksspelletjes op basisschool…’
Alsof het opgezette en georganiseerde spelletjes waren die door de school zelf werden georganiseerd en de kinderen daardoor grensoverschrijdend gedrag gingen vertonen.
Terwijl dit ‘slechts’ gaat om enkele keren dat ouders kinderen hebben gezien die elkaar aan het betasten waren en hebben horen zeggen dat ze met de mond aan elkaars geslachtsdeel zitten. En dat er onder deurtjes van wc’s wordt gekeken.
Het lijkt uit deze artikelen in ieder geval duidelijk dat er een paar kinderen waren die wel ‘overdreven’ vaak andere kinderen tot seksuele handelingen wilden bewegen.
Maar hoe vaak dat allemaal in werkelijkheid heeft plaatsgevonden in maanden tijd, is niet duidelijk.
Dan wordt verondersteld dat de schoolleiding er wel vanaf wist maar er niets mee wilde doen. Terwijl nergens duidelijk wordt of de school dit allemaal eigenlijk wel wist en dan ook grensoverschrijdend vond.
Nogmaals: wat er echt is gebeurd zullen we misschien wel nooit te weten komen.
Maar ik interpreteer het even op de manier waarop ik het zie.

Het zijn allemaal kinderen.
Kinderen in de leeftijd van ongeveer 6/7/8 jaar.
Precies die leeftijd waarop veel kinderen hebben ontdekt (al dan niet toevallig) dat er iets kan met je geslachtsdelen. Namelijk: er plezier van beleven.
Vermoedelijk waren er daar inderdaad een paar kinderen die meer hebben gezien of meegemaakt dan gemiddeld bij kinderen van die leeftijd.
Dat heeft ze getriggerd om meer mee te maken en meer kinderen mee te krijgen om seksspelletjes mee te spelen. Die kinderen dus! Niet de school.
Als kinderen van die leeftijd elkaar naakt willen zien en aanraken dan is er nog geen lustgevoel. Geen gedachte aan ‘verkrachting’. Dat kennen ze helemaal niet!
Ze kennen hun eigen geslachtsdelen en vinden het leuk genoeg om ook met die van andere kinderen te spelen.
Sommige kinderen vonden dat ook wel leuk maar andere vermoedelijk niet omdat ze geschrokken waren wat er gebeurde. Deze kinderen hadden dat ‘plezier’ nog niet ontdekt, niemand had ze ooit iets verteld en mogelijk schaamden ze zich voor hun geslachtsdelen.
Dat kan goed zijn als je met 7 jaar nog nooit hebt gehoord waar je ‘plasser’ nog meer voor dient.
Dit is dus het ‘schoolvoorbeeld’ (letterlijk en figuurlijk!) van wat er fout kan gaan als ouders niets doen aan seksuele opvoeding en ook de basisschool geen raad weet met dit soort problemen en ook niet voorziet in seksuele voorlichting.
Of te laat.
Dan ontstaan er altijd verschillen tussen kinderen die al wel ‘veel’ weten en kinderen die naïef zijn.

De gigantisch opgeblazen ophef kan wel eens desastreus zijn geweest voor alle betrokken kinderen. Ouders waren zo geschokt en bang dat hun kind zowat verkracht is op school en ze werden door deskundigen en politie vermoedelijk uitgehoord hoe ze zich voelden en alles hebben ervaren.
Zo veel negatieve aandacht voor enkele seksspelletjes, dat ze voorlopig misschien wel denken dat seks heel slecht is en je nooit mag doen.
Dat het ooit nog eens echt plezierig moet worden, komt niet meer in ze op.
Het leed is geschied. Onherstelbaar.

Ik weet dus de uitkomst niet.
Mogelijk was dit slechts een storm in een glas mediawater en is iedereen het inmiddels vergeten. Dat zou mooi zijn. Maar ik denk het niet…
Het is de reden waarom ik deze website maak.
Om duidelijk zien te krijgen dat iedereen: ouders, verzorgers (dus ook scholen!), deskundigen en justitie minder krampachtig met ‘misstanden’ moeten omgaan.
Het belang van het kind staat voorop!
Maar seks is en blijft een normale en natuurlijke behoefte van elk mens; jong en oud.
Er bestaat hier geen ‘fout’, ‘slecht’ of ‘gestoord’ kind.
Kinderen op die leeftijd handelen en reageren naar wat ze weten en hebben geleerd.
Dat kinderen met elkaar seksspelletjes willen doen is op zich helemaal niet verkeerd!
Maar er moet ze wel geleerd zijn dat niet alle kinderen die spelletjes leuk vinden en mee willen spelen. Daarvoor is seks te intiem.
Maar elk kind moet wel al zo jong mogelijk leren wat het betekent en waar de geslachtsdelen voor dienen.

En de ouders die deze ‘misstanden’ naar buiten hebben gebracht?
De organisaties die dit als ‘misstanden’ aanvaardden?
En justitie die dit met de hoogst mogelijke ernst op heeft gevat?
Die verdienen wat mij betreft ook een heropvoeding en – hernieuwde – seksuele voorlichting.
Had dit landelijk zo veel ophef opgeleverd en massale reacties uitgelokt als een groepje van pakweg 7 of 8 kinderen elkaar regelmatig de hersens in slaat?
Als een kind op de grond ligt en een ander kind tegen het hoofd aan trapt?
Als kinderen stelselmatig worden gepest door een paar overheersende mini-tirannetjes?
(Dat heb ik als kind meegemaakt op de basisschool…)
Ik weet het wel zeker.
Dan had niemand er ooit van gehoord.
Want tja… Het zijn toch maar kinderen… en die moeten nog veel leren over emoties en respect.
Seks… daar moeten en mogen ze niks mee.
Tot de knop om mag, na hun pubertijd.

wordt vervolgd